January 09, 2018

പാട്ടോളം

പാട്ടിന്റെ ഓളം മനസ്സിലില്ലാത്ത ആരാണീ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളത്?
നമുക്കെല്ലാം അത്രമേൽ ഇഷ്ട്ടമാണ് പാട്ടുകൾ.
പാട്ടു കേൾക്കാൻ, പാട്ടു പാടാൻ, പാട്ടിന്റെ ഓളത്തിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതാകാൻ...

ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത് മുതൽ കേട്ടുറങ്ങുന്നത് താരാട്ടു പാട്ടുകളാണ്.
പാട്ടിന്റെ ആദ്യ രസം അവിടെ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് വളർച്ചയുടെ ഓരോ
കാലത്തും, ഓരോ മൂഡിലും പല പാട്ടുകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിനിമകളിലെ പലവിധ ഗാനങ്ങളായിരിക്കും എന്റെ തലമുറക്കാർക്കു
കൂടുതൽ പ്രിയം.
ലളിതവും ശാസ്ത്രീയവും നാടനും വരുത്തനും ഒക്കെയതിലുണ്ട്.

പാട്ടിനെ ശാസ്ത്രീയമായി വിവരിച്ചവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല.
പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലോഗ് എന്നുവച്ചാൽ, ഈയിടെ എന്റെ ഒരു
സുഹൃത്ത് "പാട്ടോളം" എന്നൊരു പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് അയച്ചു തരികയുണ്ടായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നതും
ഇന്നുള്ളതും ആയ പലതരം പാട്ടുകളുടെ ഒരു അവതരണ
വേദിയായിരുന്നു "പാട്ടോളം".

ഷൊർണൂരിനടുത്തു ഭാരതപ്പുഴയോരത്തു
ഏഴു രാവുകളിൽ അരങ്ങേറിയ നാട്ടുപാട്ടുകളുടെ ഈ ഉത്സവം,
കേരളത്തിലെ എണ്ണമറ്റ പാട്ടു വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഗമവേദിയായി.
ഞെരളത്ത് കലാശ്രമം ആണ് ഈ പരിപാടി ഒരുക്കിയത്.ഇത്രയേറെ പാട്ടു രീതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
എന്നതൊരു കൗതുകകരമായ അറിവായിരുന്നു.
നമുക്കറിയാമല്ലേ വിവിധ തരം പാട്ടുകൾ;
ഓണപ്പാട്ട്, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, അങ്ങനെയങ്ങനെ...
എന്നാൽ പാട്ടോളം പരിപാടിയിൽ അരങ്ങേറിയ പാട്ടുകളുടെ
നിര കണ്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളും അതിശയിച്ചു
പോകും. ദാ പിടിച്ചോ, കുന്നോളം പാട്ടുകൾ...
 • കോതാമൂരിപ്പാട്ട്  
 • പൂരപ്പാട്ട് 
 • ചിന്തു പാട്ട് 
 • മറുത്തുകളി പാട്ട് 
 • മുണ്ടിയെൻ പാട്ട് 
 • തുയിലുണർത്തു പാട്ട് 
 • പൂപ്പടയാട്ടം 
 • പാനപ്പാട്ട് 
 • അയ്യപ്പൻ പാട്ട് 
 • വട്ടപ്പാട്ട്
 • അറബനമുട്ട്
 • കുത്തിയോട്ട പാട്ട് 
 • കണ്യാർകളി പാട്ട്
 • മാലപ്പാട്ട് 
 • കരടികളി പാട്ട് 
 • വേടൻ പാട്ട്    
 • കെന്ത്രോൻ പാട്ട് 
 • വയനാടൻ പാട്ട് 
 • തിരുവാതിര ചോഴി 
 • വേലൻ പറകൊട്ടു പാട്ട് 
 • തോറ്റം പാട്ട് 
 • ചവിട്ടു നാടകം 
 • മുടിയാട്ട് തോറ്റം 
 • മന്ത്രോം പാട്ട് 
 • പരിചമുട്ടു കളി പാട്ട് 
 • നന്തുണി പാട്ട് 
 • മംഗലംകളി പാട്ട്
 • ചിമ്മാനക്കളി പാട്ട് 
 • എരുത് കാളി പാട്ട് 
 • കഥകളി പാട്ട് 
 • വടക്കൻ പാട്ട് 
 • നാട്ടിപ്പാട്ട്
 • സോപാന സംഗീതം 
 • വെലിക്കളപ്പാട്ട്
 • കണ്ണേറു പാട്ട് 
 • ദഫ്മുട്ട് 
 • തിറയാട്ടപ്പാട്ട് 
 • മരംകൊട്ടു പാട്ട് 
 • പൊറാട്ടുകളിപ്പാട്ട് 
 • കുമ്മിപ്പാട്ട് 
 • തോൽപ്പാവകൂത്തിലെ ആടൽ പാട്ട്
 • പുള്ളുവൻ പാട്ട് 
 • പാണർ പാട്ട് 
 • മാവിലർ പാട്ട് 
 • തുമ്പിതുള്ളൽ പാട്ട്
 • നായാടിക്കളിപ്പാട്ട്
 • ചോഴിക്കളിപ്പാട്ട്
 • ഒപ്പനക്കളിപ്പാട്ട്
 • മുടിയാട്ടപ്പാട്ട്
 • കിണ്ണംകളിപ്പാട്ട്
 • കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ട്
 • മുടിയേറ്റു പാട്ട്       
 • കളം പാട്ട്  
 • ...
പിന്നെ ബാവുൽ സംഗീതം !

അവസാന ദിവസം ബംഗാളി ഗായകൻ തരുൺദാസ് ബാവുലും സംഘവും 
അവതരിപ്പിച്ച ബാവുൽ സംഗീതത്തോടെ പാട്ടോളം സമാപിച്ചു.
ബാവുൽ സംഗീതശാഖയെ പരിചയപ്പെടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 
ഇവിടെ ക്ലിക്കി, പണ്ട് ചിന്തയിൽ എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് വായിക്കാം.

പാട്ടോളം എന്ന പരിപാടി കൊള്ളാം ല്ലേ !!!
ഇത്രയേറെ നാട്ടുപാട്ടുകൾ, പ്രാദേശികമായും അല്ലാതെയും
നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത്
പുതിയൊരറിവല്ലേ?
ഒരു സിൽമാ പാട്ടിൽ നാം കേട്ട വരിയോർമ്മയില്ലേ,
കോതാമൂരി പാട്ടുംപാടി വായോ ഈ വഴി...
ഏതാ ആ സിൽമാ ? എന്തായാലും പാട്ടോളം പരിപാടി
കണ്ടവർക്ക് കോതാമൂരി പാട്ടു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും.

മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഇനിയുമേറെ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ
നാട്ടിലുണ്ട്, അവ നമുക്കും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം.
വരും തലമുറയ്ക്ക് അറിയുവാനും പാർന്നു നൽകുവാനും
ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം.
കാരണം കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ നാടിന്റെ
ആവിഷ്കാരങ്ങളായ ഇത്തരം പാട്ടുരൂപങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയോ
നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്.

പലയിടത്തും സവർണ്ണന്റെയും ക്ഷേത്രകലകളുടെയും മാത്രം
പരിപോഷണം നടക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് (എക്കാലത്തും),
ഈ പാട്ടുരൂപങ്ങൾ അന്യം നിന്നു പോകാതെയിരിക്കാൻ
നമുക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് പാട്ടോളങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാം.
കാരണം അവ ഒരു കാലത്തിന്റെ ആത്മാവിഷ്ക്കാരങ്ങളായിരുന്നു.
ഒരു ജനതയുടെ നോവും സ്വപ്നങ്ങളും നാട്ടുരീതികളും മിത്തും
വിശ്വാസവും കരുത്തും... എല്ലാം പേറുന്നൊരീ പാട്ടുകൾ
കാലത്തിന്റെ പുഴയിൽ ഒഴുകിത്തേഞ്ഞു പഴക്കം വന്ന
മലയാളപ്പാട്ടിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്.
അവ അനസ്യൂതം നമ്മുടെയും സിരകളിലൂടെ പുഴപോലെ ഒഴുകട്ടെ...

5 comments:

khader patteppadam said...

വലിയ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ഈ പാട്ടുമേള അല്ലെ... അര്രിഞ്ഞില്ല. വിവരണം നന്നായി.

Sujith E S said...

ഖാദർ സർ, നമ്മുടെ മുകുന്ദപുരം താലൂക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാനീ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചു ആദ്യമറിഞ്ഞത്.

Suraj Surendran said...

��ചേട്ടാ,

��"പാട്ടോളം"�� വായിച്ചൂട്ടോ...����‍�� വളരെ നല്ല അവതരണം...���� ഇതിൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്...�� അതു ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗ്യമായിരിക്കാം...�� ഓരോന്നോരോന്നായി ഇനി കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം...�� പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം...�� കുറെയൊക്കെ ഇനി പഴമയിലേക്ക് നടന്നു കയറട്ടെ ഇന്നത്തെ യുവത്വം...����‍♂

ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ചാനലിൽ�� കോമഡി ഉത്സവം എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്...�� ദോഷം പറയരുതല്ലോ...�� അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടൻ കലാരീതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി മിക്ക എപ്പിസോഡുകളിലും കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട്...���� അവരുടെ റേറ്റിങ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ...�� അതു കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ സന്തോഷമാണ്...�� കാരണം വേറൊന്നുമല്ല... ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂ ജെനറേഷൻ ടീം തന്നെയുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം...�� നമുക്ക് ആകാവുന്നത് നമുക്കും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം...���� ഇനിയും എഴുതുക...✍�� ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നേരം പോക്കിന് മാത്രമല്ല...�� വളരെ ഉപകാരപ്രദം കൂടിയാണ്...�� ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി...������������

NB :- ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനത്തിനെ കുറിച്ച് ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയത് കണ്ടു...�� ആ പാട്ട് കുടുംബ വിശേഷം��‍��‍��‍�� എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബിച്ചു തിരുമല എഴുതി✍�� ജോൺസൺ മാഷ് സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്ത്�� ദാസേട്ടൻ പാടിയ�� കൊല്ലംകോട്ട് തൂക്കം നേർന്ന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ്...�� അതു തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു...�� അതിൽ പറയുന്നത് " പോകാം മൂരി പാട്ടും പാടി "�� എന്നാണുട്ടോ... ഒരുപക്ഷെ ബിച്ചു തിരുമല സാർ ഉദ്ദേശിച്ചതും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആ " കോതാമൂരിപ്പാട്ട് "എന്ന് തന്നെയാവണം... എന്തായാലും പാട്ട് കിടുവാണ്... പിന്നെന്താ...��

(എല്ലാം കൂടി എല്ലായിടത്തും പോയി കണ്ടു കഴിക്കല്ലേട്ടാ...����‍♂ ഞാൻ വന്നിട്ട് മ്മക്ക് ഒരുമിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി വച്ചോളോ... )������

Shinta said...

ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വായിച്ചത്... ഇതിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഫോക് ലോറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്... എഴുത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട്... തുടരുക...

Jiby George said...

Good post, but വയനക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ആ മാസ്മരികത ഇല്ലാത്ത പോലെ. Maybe its problem with topic.